Domů  Registrace

Nabídka pro školy | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Nacházíte se zde: vystavy.prorodiny.cz » VÝSTAVY » Více o výstavách » Nabídka pro školy

Nabídka pro školy

Interaktivní výstavy jsou založeny na Komenského principu "škola hrou". Cílem výstav není zahltit návštěvníka množstvím informací, ale pomocí různých činností jej zážitkovou formou s tématem dané výstavy blíže seznámit a motivovat k zájmu. Děti i dospělí si mohou vše samostatně vyzkoušet, ohmatat a navzájem spolupracovat. Výstavy mohou být také realizovány přímo ve školách anebo blízkých kulturních zařízeních. Tak pro školy odpadá cestování, pro pedagogy i žáky vzniká časová úspora a projekt může z jedné školy navštívit větší počet tříd. Výstavy jsou koncipovány tak, aby byly vhodné i pro lidi s hendikepem a žáky ze speciálních škol. Pedagogové oceňují možnost zážitkového vzdělávání s aktivním zapojením žáků a rozmanitost nabízených projektů.

Kontakt

Kontakty

Mgr. Jan Dvořák

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku