Domů  Registrace

Rekordy a kuriozity ze světa zvířat - ryby, obojživelníci, plazi | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Rekordy a kuriozity ze světa zvířat - ryby, obojživelníci, plazi

!

Aktuálně K DISPOZICI

Mapa výstavy

Kalendář výstavy

Rekordy a kuriozity ze světa zvířat - ryby, obojživelníci, plaziO vzniku a smyslu výstavy

Interaktivní výstava se věnuje zajímavostem ze života ryb, obojživelníků a plazů. Hravým způsobem přibližuje dovednosti, které jsou jim vlastní. Snaží se ukázat na zajímavosti těchto pro děti ne příliš atraktivních živočišných skupin, zároveň objasnit řadu pověr nebo zažitých zkreslených představ. Ke třem řádům byli na výstavě přidáni také žraloci (paryby), u kterých se nabízí vedle jejich atraktivnosti srovnání s rybami a opět vysvětlení různých polopravd.

Výstava obsahuje: kulisy, panely ve tvaru zvířat s texty, interaktivní prvky (lov chameleona, skládání korálové ryby, nošení žabích vajíček, skládání hada z pet lahví, pohyb v želvím krunýři apod.), textové otázky a poznávačky.

Návštěvníci se dozvědí o jednotlivých řádech a jejich hlavních znacích, nedílnou součástí je důraz na ochranu těchto zvířat, ohrožené druhy v ČR a některé záchranné programy.
Na informačních cedulkách si návštěvníci vyhledávají různé rekordy ze světa ptáků (největší, nejmenší, nejjedovatější apod.) a získávají odpovědi na otázky týkající se nejrůznějších pověr (Je pravda, že?).

Věková skupina: od 8 let (od 2. třídy)
Délka projektu: přibližně 90 min.

Galerie

Foto z akce >>

Formulář

Kontakty

Mgr. Jan Dvořák

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku