Domů  Registrace

Rodina? Tým pro život | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Rodina? Tým pro život

detail obrázkuCo vás napadne jako první pod pojmem rodina? Zázemí, bezpečí, domov, láska…? Mnohým se vybaví vzpomínky na dětství, rodiče, sourozence. Společné chvilky. Vzájemnost.

Rodina jako tým pro život. Touto optikou se na rodinu dívají autoři stejnojmenné výstavy z Centra pro rodinu a sociální péči. Výstava je tvořena souborem koláží ze snímků fotografky Lucia Petrůjové. Snaží se vyvolat zamyšlení nad podstatou a zákonitostmi fungování rodiny jako týmu, nad hodnotami, které vytváří, její nezastupitelností pro společnost i náležitým oceněním. Výstava chce inspirovat kolemjdoucího, vyvolat v něm úvahu o vlastním osobním životě, posílit jeho sebeúctu a uvědomění si, že je také cenným článkem v týmu své vlastní rodiny. Zamyšlení nemá vyvolat pouze obrazové ztvárnění. Jednotlivé panely komunikují i slovem – na každém je pojem s otazníkem a k němu přiřazená myšlenka. Tyto „mikro“ úvahy vycházejí z mnohaletých zkušeností, textovou část sestavila lektorka řady programů centra, MUDr. Maria Fridrichová.

Mezilidské vztahy jsou v současné době vystavené velkému tlaku. Rostoucí nejistota, měnící se okolnosti a dopady četných omezení poznamenávají životy nás všech. O to víc důležité je upozorňovat na téma rodiny, uvědomovat si její hodnotu pro jednotlivce i společnost a oceňovat její přínosy.

Autorka textů: MUDr. Maria Fridrichová
Autorka fotografií: MgA. Lucia Petrůjová
Grafický návrh: Ing. Zuzana Sýkorská, MgA. Karolína Petrůjová

Technické údaje: výstava se skládá z 16 panelů 70x100, možnost vnitřního i venkovního umístění na dřevěných, nebo železných stojanech

Komentovná vernisáž: https://www.youtube.com/watch?v=5Hsaw9KcgKA

detail obrázku

detail obrázku

 

 

 detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku