Domů  Registrace

Pronájem výstav | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Pronájem výstav

Nabízíme tři tematické cykly:

Výstavy s tématem rodina:  

foto: Hledání – fotografická výstavaMezinárodní rok rodiny v evropském kontextuObrazy rodičovstvíRodinaSvojidetail obrázku

Hledání

Mezinárodní rok rodiny
v evropském kontextu

Obrazy rodičovství

Rodina

Svoji

Rodina? Tým pro život

Cílem jednotlivých výstav je ukázat hodnoty rodiny, naplňování funkcí rodiny dříve a dnes, vzájemné soudržnosti, formy práce a volného času. Dále ukazují změny, ke kterým dochází v těle a psychice člověka (matky i otce) v souvislosti s jednotlivými fázemi rodičovství a význam těchto změn pro rodiče či dítě. Poukazuje na biologické dispozice, které jsou v průběhu rodičovské fáze využívány, a na jejich provázanost s vývojem dítěte.

Záměr je ovlivněn současnou situací ve společnosti, kdy klesá vědomí hodnoty mateřství či otcovství pro osobní růst člověka.


Osobnosti dneška:

Benedikt XVI.<br/> - dělník na vinici PáněMatka Tereza – světlo v temnotě dneškaPo stopách Cyrila a MetodějePoutník Jan Pavel II.Svatováclavské legenda
Benedikt XVI. - dělník na vinici Páně

Matka Tereza – světlo v temnotě dneška

Po stopách Cyrila a Metoděje

Poutník Jan Pavel II.

Svatí Evropy a jejích atributy

Svatováclavské legenda

Výstavy jsou výpovědí o výjimečných lidech a svatých. Mapují jejich životní cestu, setkání a růst. Představují významnou kapitolu našich dějin, která souvisí s kořeny naší historie, vzdělanosti, kultury, počátku státnosti a připomíná významný odkaz nejen mladé generaci.


Škola hrou:

Byl jednou jeden kůňDřevo, dřívko, dřívečkoHlavolamy – Dobrodružství na hraděHlavolamy – V uličkách starého městaOči nevidomých - uši neslyšících
Byl jednou jeden kůňDřevo, dřívko, dřívečkoHlavolamy – Dobrodružství na hraděHlavolamy – V uličkách starého městaOči nevidomých - uši neslyšících
Ptáci kolem násRekordy a kuriozity ze světa zvířat - ryby, obojživelníci, plaziRekordy a kuriozity ze světa zvířat – savciZdeněk BurianZdeněk Miler dětem
Ptáci kolem násRekordy a kuriozity ze světa zvířat - ryby, obojživelníci, plaziRekordy a kuriozity ze světa zvířat – savciZdeněk BurianZdeněk Miler dětem

Interaktivní výstavy jsou založeny na Komenského principu škola hrou“. Cílem výstav není zahltit návštěvníka množstvím informací, ale pomoci různých činností jej zážitkovou formou s tématem dané výstavy blíže seznámit a motivovat k zájmu. Děti i dospělí si mohou vše samostatně vyzkoušet, ohmatat a navzájem spolupracovat. Výstavy mohou být také realizovány přímo ve školách anebo blízkých kulturních zařízeních. Tak pro školy odpadá cestování, pro pedagogy i žáky vzniká časová úspora a projekt může z jedné školy navštívit větší počet tříd. Výstavy jsou koncipovány tak, aby byly vhodné i pro lidi s hendikepem a žáky ze speciálních škol. Pedagogové oceňují možnost zážitkového vzdělávání s aktivním zapojením žáků a rozmanitost nabízených projektů.


 Reference - napsali o násNapsali o nás

 

Kontakt

Kontakty

Mgr. Jan Dvořák

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku