Naše další aktivity | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: vystavy.prorodiny.cz » Projekty EU » Uskutečněné projekty » Betlémy bez hranic

Betlémy bez hranic

detail obrázku

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. realizuje projekt Betlémy bez hranic, který je spolufinancován z prostředků EU, z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Název projektu: Betlémy bez hranic
Registrační číslo MONIT: CZ.3.22/3.3.04/13.03883
Prioritní osa: 3. Podpora spolupráce místních
Oblast podpory: 3.3 Fond mikroprojektů
Zahájení fyzické realizace: 1. 2. 2014
Ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2014

Hlavním cílem projektu je zachování tradic našich předků a oživení a popularizace betlémářství v tomto regionu. Celá oblast české a polské strany Horního Slezska i přilehlé oblasti sev. Moravy byly kdysi rozsáhlou betlemářskou oblastí. Dnes je betlémářství ohroženo malým zájmem mladé generace, dnešní betlémáři nemají své nástupce a pokračovatele tradice. Vidíme proto jako důležité tradice našich předků zachovávat. Naším projektem proto chceme tuto 400 let starou tradici skrze mladou generaci zpopularizovat a oživit. Záměrem je položit základy každoročně se opakující akce a navázat dlouhodobou spolupráci na obou stranách hranic.

Projekt se skládá z:
1. Pořádání workshopů s výukou výroby betlémů na české a polské straně regionu
2. Realizace Mezinárodní česko-polské výstavy betlémů v Ostravě (Výstaviště Černá louka)

Cílovými skupinami workshopů, na kterých bude probíhat praktická výuka výroby betlémů, jsou žáci ZŠ a SŠ, děti zájmových kroužků, široká veřejnost. Od dubna do září proběhne v ČR 8 workshopů, v PR 10 workshopů. Vlastní realizace Mezinárodní česko-polské výstavy betlémů, na které budou z velké části výstupy prací z workshopů, se uskuteční ve dnech 3. 11. – 21. 12. 2014. Bude unikátní v tom, že autory betlémů budou hlavně děti, mladí lidé a rodiny, ne profesionální řezbáři nebo výtvarníci.

Projekt je realizován Centrem pro rodinu a sociální péči o.s. Partnerem projektu je obec Gorzyce, která zajišťuje koordinaci workshopů na polské straně, účastníky a prostory pro workshopy, tlumočení na workshopech, podílí se na propagaci na polském území a koordinaci návštěvy výstavy autobusy polskými vystavovateli a účastníky workshopů.
Projekt „Betlémy bez hranic“ položí základy každoročního společného kulturního setkávání obyvatel v česko-polském příhraničí, které spojuje zájem o uchování tradic našich předků a oživení betlémářství především skrze mladou generaci.

Osoba zodpovědná za řízení celého projektu:
Lucia Petrujová
lpetrujova@prorodiny.cz

detail obrázkuDomů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze